Experiment byl proveden tajně. 8 lidí, včetně samotného Rosenhana, šli do různých psychiatrických nemocnic v zemi se stížnostmi na sluchové halucinace.

Zdroj: youtube.com

Samozřejmě ve skutečnosti neměli halucinace, ale lékaři „pacienty“ přijali. Po přijetí byli pseudo pacienti prohlášeni za duševně nemocné a hospitalizováni.

Zdroj: youtube.com

Po hospitalizaci se všichni účastníci experimentu znovu začali chovat jako obvykle. „Pacienti“ navíc začali lékaře ujišťovat, že je s nimi všechno v pořádku a že už neslyší žádné hlasy.

Zdroj: youtube.com

Pracovníci nemocnice jim však nevěřili a trvali na tom, aby pokračovali v užívání léků. Obrovský personál simulátory nepoznal a ostatní pacienti, kteří byli ve skutečnosti nemocní, je s jistotou obvinili ze simulace.

Zdroj: youtube.com

Poté, co účastníci studie opustili psychiatrickou léčebnu, byl experiment znovu zahájen. Bylo vybráno dalších 12 nemocnic po celé zemi a byla vyšetřená další skupina pacientů. Všichni byli uznáni za duševně nemocné a samozřejmě byli hospitalizováni s různými diagnózami: od depresivní psychózy po schizofrenii.

Zdroj: youtube.com

Po hospitalizaci se „pacienti“, stejně jako minule, začali chovat jako obyčejní zdraví lidé. A současně byly falešné diagnózy následně zapsány do lékařských karet všech účastníků experimentu.

Zdroj: youtube.com

Později, když se veřejnost dozvěděla o experimentu a jeho výsledcích, nastala doslova šoková bouře. Důvěryhodnost všech úspěchů psychiatrie najednou zmizela.

Populární zprávy teď

Lucie Vondráčková se slzami promluvila o zármutku, který s léty nekončí: "Pojmenovali ji s Tomášem Eliška"

Marta Kubišová promluvila o svém zdraví: "Já jsem byla asi měsíc předtím na kolonoskopii"

"Mohu potvrdit, že jsme zasahovali na Dejvické ulici": Sanitka odvezla Jiřího Suchého do nemocnice přímo z představení: jak se cítí herec

"Mohl jsem mít šestnáct vil, pět aut": Zpěvák a herec Vojtěch Dyk přiznal, že jeho život by mohl být úplně jiný

Zobrazit více

Zdroj: youtube.com

Tato reakce vedla jednu ze známých nemocnic k tomu, aby Rosenhana přesvědčila, aby experiment zopakoval. Rosenhan se domluvil s personálem, že během tří měsíců se jeden nebo více pseudopacientů pokusí dostat do psychiatrické léčebny.

Zdroj: youtube.com

V praxi to znamenalo, že vyšetření každého pacienta, který přišel, by mělo být provedeno s ohledem na pravděpodobnost, že by mohl být simulantem. Výsledkem bylo, že mezi 193 pacienty lékaři této nemocnice identifikovali 41 simulantů a 42 dalších lidí byli podezřelí.

Zdroj: youtube.com

Ve skutečnosti Rosenhan do této nemocnice neposílal žádné pseudopacienty a každý, kdo byl podezřelý nemocničním personálem v simulaci, byl ve skutečnosti nemocný.

Zdroj: youtube.com

Tento experiment byl největší ranou pro celou psychiatrii. Byla zpochybněna profesionalita nejlepších psychiatrů. A čas od času zazněla prohlášení: „Je zřejmé, že v psychiatrických léčebnách nemohou rozlišovat mezi zdravými a nezdravými.“ Od té doby až dodnes se nic nezměnilo)))

Zdroj: youtube.com

Zdroj: facebook.com

Dříve jsme psali: "MISE SPLNITELNÁ": MAJITEL VYMYSLEL ORIGINÁLNÍ ZPŮSOB, JAK UDRŽET SVÉHO PSA BĚHEM MANIKÚRY

Připomínáme: “MAMI NA TEBE JÁ NIKDY NEZAPOMENU”: ŠÁRKA REZKOVÁ PŘIŠLA O MILOVANOU OSOBU